Wersja Angielska strony o księgowości
Zadzwoń od biura i umów się na wizytę - biuro Tatrzańska Zadzwoń od biura i umów się na wizytę - biuro Wólczańska Usługi księgowe Łódź Zobacz nasz salon na Facebook
Biuro księgowe Łódź Biuro rachunkowe
WIELKA SOWA

Mały ZUS dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2019 r.

"Mały ZUS" dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 18c Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, może po spełnieniu warunków opisanych poniżej korzystać z obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, uzależnionych od wysokości uzyskanego przychodu z tej działalności. Przychód ten w 2018 r. nie mógł przekroczyć trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego wtedy tj. kwoty 63000 zł przy założeniu, że działalność była prowadzona przez pełny rok lub też odpowiedniej proporcji tej kwoty, obliczonej poprzez jej podzielenie przez 365 dni (liczba dni kalendarzowych w 2018 roku), a następnie pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności - w zaokrągleniu do pełnych groszy, z takim zastrzeżeniem, że działalność nie mogła być prowadzona krócej niż 60 dni kalendarzowych w ubiegłym roku.

Aby obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, należy ustalić przeciętny miesięczny przychód w 2018 roku poprzez podzielenie rocznego przychodu przez liczbę dni prowadzenia działalności, a następnie pomnożenie wyniku przez 30 - w zaokrągleniu do pełnych groszy. Na końcu tak ustalony miesięczny przychód mnoży się przez współczynnik z 2019 r. wynoszący 0,5083 i zaokrągla ostatecznie również do pełnych groszy. Warto zaznaczyć, że obliczona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 675 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w styczniu 2019 r.) i jednocześnie wyższa niż 2859 zł (60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 rok).

O "małym ZUS" (rocznym przychodzie za 2018 r. oraz podstawie składek na ubezpieczenia społeczne) należy powiadomić ZUS w deklaracji ZUS RCA cz. II (przedsiębiorca zatrudnia pracowników) lub ZUS DRA cz. II (przedsiębiorca opłaca ZUS tylko za siebie), składanej za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 roku. Zgłoszenie do "małego ZUS" powinno nastąpić na druku ZUS ZUA z kodem 05 90 (przedsiębiorca nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 05 92 (przedsiębiorca ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy), nie później niż w ciągu 7 dni od nabycia uprawnień do niższych składek, po uprzednim jednak wyrejestrowaniu się ze "starych" ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA (w praktyce będzie to ten sam dzień). Przedsiębiorca może w każdej chwili zrezygnować z "małego ZUS", jednak dla danego roku kalendarzowego jest to decyzja nieodwołalna.

"Mały ZUS" przedsiębiorca może opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorco, a może Ty chciałbyś płacić niższy ZUS? Chcesz wiedzieć jaka kwota przychodu jest dla Ciebie graniczna? Jak obliczyć dokładnie podstawę wymiaru składek? Jak zgłosić poprawnie "mały ZUS"? Zadzwoń, napisz lub odwiedź nasze biuro w Łodzi i skorzystaj z usług naszych księgowych.

Autor tekstu: Tomasz Ropelski ©

2019-02-13

Słowa kluczowe: mały ZUS, nowy ZUS, niższy ZUS, działalność gospodarcza, mały ZUS 2019