Wersja Angielska strony o księgowości
Zadzwoń od biura i umów się na wizytę - biuro Tatrzańska Zadzwoń od biura i umów się na wizytę - biuro Wólczańska Usługi księgowe Łódź Zobacz nasz salon na Facebook
Biuro księgowe Łódź Biuro rachunkowe
WIELKA SOWA

Rozliczenie pracownika w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zaliczki na podatek dochodowy od 1 stycznia 2019 r.

Rozliczenie pracownika w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i zaliczki na podatek dochodowy od 1 stycznia 2019 r.

W 2019 roku stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne pracownika (emerytalna, rentowa, chorobowa) i zdrowotne nie zmieniły się. Wynoszę one po stronie pracownika odpowiednio: składka emerytalna 9,76%, składka rentowa 1,5%, składka chorobowa 2,45%, składka zdrowotna 9%. Składki na ubezpieczenie społeczne podlegają odliczeniu od dochodu, a składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nie więcej niż 7,75% podlega odliczeniu od podatku. Również pracodawca płaci za pracownika składki: emerytalną 9.,76%, rentową 6,5%, chorobową 2,45%, wypadkową (1,8%), na Fundusz Pracy 2,30%, na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,15%, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%, Fundusz Emerytur Pomostowych 1,5%. Z tym jednak, że składki na FP są należne tylko w przypadku gdy łączna kwota podlegająca oskładkowaniu wynosi co najmniej 2250 zł (obecne minimalne wynagrodzenie za pracę), od 55 roku życia dla kobiet i od 60 roku życia dla mężczyzn nie opłaca się składek na FP, SFWON i FGŚP oraz składka na FEP jest należna tylko w przypadku zatrudnionych pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W 2019 roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nadal wynoszą: 18% dla dochodu nieprzekraczającego narastająco w roku 85528 zł (wliczając w to pierwszy miesiąc ewentualnego przekroczenia) oraz 32% dla dochodu powyżej 85528 zł (od następnego miesiąca po przekroczeniu). Również nie zmieniły się koszty uzyskania przychodów dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i wynoszą 111,25 zł lub 139,06 zł (jeśli miejsce zamieszkania pracownika jest w innej miejscowości niż zakład pracy). W przypadku gdy w ramach umowy o pracę pracownik korzysta z praw autorskich bądź rozporządza nimi, stosuje się koszty w wysokości 50% przychodów pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne pracownika, które to koszty są jednak ograniczone do kwoty 85528 zł. Zaliczka na podatek dochodowy podlega zmniejszeniu o kwotę 46,33 zł miesięcznie (po złożeniu PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia).

A może Ty masz swoich pracowników i chcesz powierzyć ich rozliczenie zaufanej firmie księgowo-kadrowej? Zadzwoń, napisz lub odwiedź naszą księgowość w Łodzi i skorzystaj z naszych usług.

Autor tekstu: Tomasz Ropelski ©

2019-02-13

 

 


Słowa kluczowe: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy