Wersja Angielska strony o księgowości
Zadzwoń od biura i umów się na wizytę - biuro Tatrzańska Zadzwoń od biura i umów się na wizytę - biuro Wólczańska Usługi księgowe Łódź Zobacz nasz salon na Facebook
Biuro księgowe Łódź Biuro rachunkowe
WIELKA SOWA

Odpis aktualizujący należność a koszt podatkowy

Odpis aktualizujący należność a koszt podatkowy

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21 updof i art. 16 ust. 1 pkt 26a odpisy aktualizujące nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, z tym, że kosztem uzyskania przychodu będzie odpis aktualizujący należność, określony w ustawie od rachunkowości, od tej części należności, która została uprzednio zaliczona do przychodów podatkowych, a jej nieściągalność została odpowiednio uprawdopodobniona, tzn. badź dłużnik zmarł, został wykreślony z CEIDG, został postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość, bądź zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe zgodnie z przepisami o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, bądź wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, bądź wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego. Dopiero moment wystąpienia jednego z tych zdarzeń, o których mowa powyżej pozwala zaliczyć koszty odpisu aktualizującego należność do kosztów podatkowych.

A może Ty często jesteś zmuszony zrobić odpisy aktualizujące na należności i zastanawiasz się czy możesz je zaliczyć do kosztów podatkowych lub chcesz je prawidłowo ująć w księgach? Zadzwoń, napisz lub odwiedź nasze biuro i skorzystaj z naszych usług.

Autor tekstu: Tomasz Ropelski ©

2019-02-28

Słowa kluczowe: odpis aktualizujący należność, koszt podatkowy, odpis aktualizujący należność a koszt podatkowy, koszty podatkowe, odpisy aktualizujące